Aivoterveyttä edistämään!

Aivoterveyteen vaikuttavat sekä fyysinen että psyykkinen terveytemme. Keho ja mieli toimivat yhteistyössä ja tarvitsevat toisiaan. Hyvinvointia ei voi mitata vain fyysisellä kunnolla, sillä myös mielen hyvinvoinnilla on suuri merkitys jaksamiselle.

Aivoterveyden heikkeneminen ja muistisairaudet eivät katso kieltä, kulttuuria tai kansalaisuutta. Asenne muistisairautta ja omaa terveyttä kohtaan muuttuu ymmärrettävän tiedon myötä.

Muistisairauteen suhtaudutaan eri kulttuureissa eri tavalla. Sitä ei aina koeta sairautena, eikä sen oireita ymmärretä. Etniseen vähemmistöön kuuluvalle iäkkäälle on iso asia saada aiheesta ymmärrettävää tietoa ja sen myötä oppia ylläpitämään omaa aivoterveyttään. Heille on merkityksellistä oppia ymmärtämään oireitaan ja saada perustietoa muistisairauden alkuvaiheesta.

Opastus

Muistin toimintaan ja aivoterveyteen liittyvää tietoa on paljon saatavilla. Aivoterveyttä edistämään! -opastus kokoaa keskeiset teemat yhdeksi helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi.

Opastus on tarkoitettu:

  • Suomessa asuville etnisiin vähemmistöihin kuuluville ikääntyville
  • eri kieli- ja kulttuuriryhmien ryhmänohjaajille
  • kaikille vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville, jotka kohtaavat tehtävässään eri kieli- ja kulttuuriryhmien iäkkäitä
  • kaikille aivoterveyden edistämisestä ja muistista kiinnostuneille

Maksuttomassa opastuksessa neuvotaan käyttämään ETNIMU-toiminnan Aivoterveyttä edistämään! -opassarjaa. Opassarjan materiaalit muodostavat yhdessä kolmen oppaan työkalun, jonka avulla ryhmänohjaajat voivat järjestää aivoterveyttä edistävää ryhmätoimintaa omassa toiminnassaan.

Opastuksen käynyt:

  • osaa jakaa muistiin ja aivoterveyteen liittyvää tietoa
  • osaa huomioida eri kulttuuriryhmiin kuuluvien henkilöiden taustoja
  • osaa järjestää aivoterveyteen liittyvää ryhmätoimintaa 

Materiaaleissa on pyritty minimoimaan kulttuurisidonnaisuus. Kokonaisuus on julkaistu suomeksi, viroksi, venäjäksi, englanniksi ja somaliksi.

Tilaa opastus

Opastuksen teema on kaikille sama mutta sisältö ja toteutustapa mukautetaan kullekin kohderyhmälle sopivaksi. Ikääntyville erikielisille ryhmille suunnatussa opastuksessa jaettu tieto on tarkoitettu kotikäyttöön, kun taas ryhmänohjaajille suunnatussa opastuksessa ohjeistetaan Aivoterveyttä edistämään! -materiaalin käyttöä ryhmätoiminnan näkökulmasta. Opastukset toteutetaan lähtökohtaisesti suomen kielellä. Viron ja venäjänkielisille ryhmille opastus voidaan toteuttaa ilman tulkkia mutta muun kielisille ryhmille tulee opastuksen tilaajan hankkia tulkki itse. Tulkatun opastuksen rakenne hieman muuttuu, sillä silloin opastukseen tarvitaan enemmän aikaa.

Ota yhteyttä ja tilaa maksuton opastus!