ETNIMU-toiminta

ETNIMU-toiminta

ETNIMU-toiminnassa kehitetään toimintamalleja, joiden avulla voidaan tukea etniseen vähemmistöön kuuluvaa iäkästä henkilöä. Toiminnassa rakennetaan etnisen ja kulttuurisen taustan erityistarpeet huomioon ottavaa kulttuurisensitiivistä työotetta ikäihmisten, heidän läheistensä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä oppilaitosten välillä. Toiminnan tärkeimmät tavoitteet ovat edistää aivoterveyttä sekä kehittää etnistaustaisiin vähemmistöryhmiin kuuluville muistihäiriöistä kärsiville ikääntyville parempia mahdollisuuksia päästä muistisairauden alkukartoitukseen omalla äidinkielellään ja sitä myöten muistisairauden diagnosointiin.

Toiminta syventää vuosina 2015–2017 toteutettua ETNIMU-projektia, jossa parannettiin etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien tietoisuutta aivoterveydestä ja muistiin liittyvistä asioista sekä edistettiin kulttuurisensitiivistä työotetta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja opiskelijoiden keskuudessa.

ETNIMU-toiminnassa:

  • edistetään kulttuurisensitiivisen muistityön osaamista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja opiskelijoiden keskuudessa
  • jaetaan valtakunnallisesti kulttuurisensitiivistä muistiin liittyvää tietoa ”Aivoterveyttä edistämään!” -opastuksissa
  • kehitetään Muistitulkki-koulutusohjelmaa, minkä avulla parannetaan muistisairauden riskissä olevien vieraskielisten etnistaustaisten henkilöiden mahdollisuutta päästä muistisairauden alkukartoituksen piiriin
  • kartoitetaan muistihäiriöistä kärsiviä, etnisiin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä


Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää:
 

Siiri Jaakson

pääsuunnittelija, ETNIMU-toiminta 

Nina Pellosniemi                                   

suunnittelija, ETNIMU-toiminta

Urve Jaakkola                               

suunnittelija, ETNIMU-toiminta

Toimintaa tulee Veikkaus kohdennetulla toiminta-avustuksella.