Muisti kaikilla kielillä

Suomen muistiasiantuntijat ry:n ETNIMU-toiminta on päättynyt.

Toiminnan rahoittajan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) mukaan määräaikainen avustuskohde oli suunniteltu päättyväksi vuonna 2020.

ETNIMU-toiminta on kehittynyt käytännön tarpeiden ja kokemusten kasvun myötä. Toiminnassa jaettiin tietoa eri kulttuuriryhmien välisitä erilaisuuksista ja tarpeista muistityössä. Toiminnassa on kehitetty työkaluja ja toimintamalleja sekä jaettu ohjeistusta sekä etniseen vähemmistöön kuuluville ikääntyville että sote-alan ammattilaisille ja opiskelijoille aivoterveyteen ja kulttuurisensitiiviseen muistityöhön liittyen.

ETNIMU-toiminnassa on kuluneiden kuuden vuoden aikana kehitetty laajasti erikielisiä materiaaleja tukemaan etniseen vähemmistöön kuuluvia ikääntyviä sekä alan ammattilaisia ja opiskelijoita. Toiminnan tuotokset ovat saaneet runsaasti kiitosta yhteistyökumppaneilta ja ne on koettu hyödyllisiksi. 

ETNIMU-toiminta kiittää yhteistyöstä kaikkia yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä, muistitulkkeja ja etniseen vähemmistöön kuuluvia ikääntyviä. Ilman teidän apuanne ja tukeanne emme olisi voineet tätä työtä tehdä.

Siiri Jaakson, Nina Pellosniemi, Urve Jaakkola

ETNIMU-toiminta