Yhteistyö Suomessa

Yhteistyössä on voimaa! Teemme laajasti yhteistyötä eri sidosryhmien kuten muiden järjestöjen, kuntatoimijoiden sekä alan oppilaitosten kanssa. 

Tarvitsemme sote-alalle yhteistyötä eri toimijoiden välille sekä käytännön työkaluja, koulutusta ja tiedon jakamista, jotta etnisiin vähemmistöihin kuluvat iäkkäät saavuttavat palvelut yhdenvertaisesti. Tämä on merkittävä yhteiskunnallinen asia, myös taloudellisesti. ETNIMU tekee yhteistyötä tämän kasvavan ongelman ratkaisemiseksi. Toiminnalla on tärkeä rooli etenkin kohderyhmien tavoittamisen ja neuvonnan osalta. Julkinen puoli on vasta heräämässä maahanmuuttajataustaisten ikäihmisten tilanteeseen. Toiminnassa on vuosien varrella kehittynyt tiivis yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. 

Verkostoituminen sekä luottamukselliset suhteet kohderyhmien edustajiin ovat erityisen tärkeitä monikulttuurisessa työssä. Ne eivät synny hetkessä ja niitä tulee ylläpitää. Monikulttuuriselle vanhustyölle on jatkuva kasvava tarve ja tätä tarvetta pyrimme toiminnassa paikkaamaan myös tulevaisuudessa.

Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymä

Kuusi monikulttuurista vanhustyötä tekevää järjestötoimijaa yhdistyivät yhteenliittymäksi vahvistaakseen ja edistääkseen kohderyhmiensä asemaa Suomessa. Yhteenliittymän tavoitteena on parantaa etnisiin vähemmistöihin kuuluvien iäkkäiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä.

Yhteenliittymä vahvistaa alan toimijoiden vaikuttamismahdollisuuksia, hyödyntää toistensa osaamista ja resursseja edunvalvontatyössä sekä tiivistää keskinäistä yhteistyötä etnisten vähemmistöjen iäkkäiden aseman parantamiseksi. Yhteen liittymällä saadaan koottua toimijoiden moniammatillista osaamista yhteen, jotta voidaan paremmin vaikuttaa kohderyhmien tilanteeseen sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Yhteenliittymässä mukana olevat toimijat ovat pitkäaikaisia monikulttuurisen vanhustyön asiantuntijoita, joilla on omat toimintamuodot, vaikuttamiskanavat ja verkostot, laaja-alaista koulutuskokemusta aiheesta sekä syvällistä asiantuntemusta vieraskielisten ja ulkomaalaistaustaisten ikääntyvien tukemisesta.

Yhteenliittymän toimijat:

 • järjestävät edunvalvontatilaisuuksia, kuten keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja vierailuja
 • laativat kannanottoja, lausuntoja ja selvityksiä
 • järjestävät koulutuksia ammattilaisille ja alan opiskelijoille
 • ohjaavat kohderyhmien ikääntyneitä toisten toimijoiden erityisosaamisen pariin
 • syventävät yhteistyötä viranomaisten suuntaan
 • toimivat toisilleen vertaistukena työn haasteellisissa kysymyksissä

Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymän

toimijat ovat:

 • Eläkeläiset ry (valtakunnallinen toiminta) www.elakelaiset.fi/toiminta/monikulttuurinen-toiminta
 • Jade yhteisö ry (valtakunnallinen toiminta)
 • JADE-toimintakeskus, Käpyrinne ry (pk-seudun toiminta) www.jadetoimintakeskus.fi
 • ETNIMU-toiminta, Suomen muistiasiantuntijat ry (valtakunnallinen) www.etnimu.fi
 • Omaisneuvo-toiminta, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry (pk-seudun toiminta) www.polli.fi
 • Monikko ry (maakunnallinen, Keski-Suomi) www.monikkoyhdistys.com